Gå til innhold

Finansiell informasjon

Nortura legger vekt på en åpen kommunikasjon

Eiere, långivere og finansmarkedet skal mottas tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere konsernets finansielle stilling og utvikling på et objektivt grunnlag.

Nortura presenterer resultater hvert terital, du finner tertialrapporten og annen informasjon på disse sidene.

Resultater fra 2. tertial 2022

Anne Marit2 Foto Yvonne Wilhelmsen

Norturas inntekter øker med seks prosent i første tertial, og ender på 8,5 milliarder kroner mot 8 milliarder året før. Resultatet svekkes imidlertid i av kraftig kostnadsvekst for innsatsfaktorer.

Les mer...

Siste resultat-fremleggelse

Finansiell kalender
10.03.22 Årsrapport / rapport 3. tertial 2021
22.06.22 1. tertial 2022
20.10.22 2. tertial 2022

Nøkkeltall

Resultat

Ønsker du å se alle våre nøkkeltall finner du de i vår årsmelding:

Les mer...

Låneprogram

Nortura SA har et obligasjons- og sertifikatprogram med en ramme på 4,25 mrd.

ISIN Type lån Forfallsdato
ISIN NO0010709686 225 mill.kr Senior usikret obligasjonslån fast rente 29/04/2024
ISIN NO0010790363 12 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 11/04/2023
ISIN NO0010822893 150 mill.kr Subordinert hybrid obligasjonslån med flytende rente 25/05/2023
ISIN NO0010886716 700 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 02/07/2025
ISIN NO0010886724 150 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 02/07/2027
ISIN NO0010886740 350 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med fast rente 02/07/2027
ISIN NO0011136624 500 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 04/11/2026
ISIN NO0012513581 500 mill.kr Senior usikret obligasjonslån med flytende rente 04/05/2028
ISIN NO0012519737 750 mill.kr Subordinert hybrid obligasjonslån med flytende rente 13/05/2027

Se oversikt over våre lån på Oslo Børs her.

Les mer...
Henrik Frisell Foto Erik Burås
Henrik Frisell
Konserndirektør - Økonomi og finans
henrik.frisell@nortura.no
Kristian Sævik Foto Erik Burås
Kristian Sævik
Finansdirektør - Finans- og obligasjonsmarkedet
kristian.savik@nortura.no