Gå til innhold

Datterselskaper

Norilia Logo

Norilia AS og Norilia Nordic AS

Aktiviteten til Norilia er basert på plussprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Norilia har egen virksomhet på hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr og noen eksportprodukter til mat. Norilia etablerte i 2020 datterselskapet Norilia Nordic AS som har ansvar for kjøp og salg av hud og skinn fra Norden. Rundt 36 prosent av salget er eksporthandel og de viktigste markedene er i Europa og Asia. Hovedkontoret er i Oslo.

Besøk norilia.no her

Noridane logo 16 9

NoriDane Foods AS (NOR) og NoriDane Foods AS (DAN)

NoriDane Foods AS (DAN) eies 100 % av NoriDane Foods AS (NOR) Driver internasjonal handel med kjøttvarer. Det danske selskapet har hovedkontor i København, med avdelingskontorer i Oslo, Polen, Spania, Brasil, Argentina, Kroatia og Tyrkia. Det norske selskapet har hovedkontor i Oslo.

Besøk noridane.com her

Norfersk logo 16 9

Norfersk AS

Norfersk AS er utviklet av Nortura og NorgesGruppen for eksklusivt å betjene Meny, Spar og Kiwi med førsteklasses produkter av storfe, svin og lam. Norfersk startet leveranser 3. september 2012.

Besøk norfersk.no her

Norsk Dyremat logo 16 9

Norsk Dyremat AS

Driver produksjon og salg av dyremat. Hovedkontoret er i Sirevåg.

Besøk norskdyremat.no her

Curtis logo 16 9

Curtis Wool Direct Holdings Ltd

Driver vasking, foredling og internasjonal handel med ull. Hovedkontoret ligger i Bingley, UK.

Besøk curtiswooldirect.co.uk

Biosirk logo 16 9

BioSirk Norge AS

Videreforedler biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Hovedkontoret ligger på Hamar.

Besøk biosirk.no her

Fjordkjøkken logo 16 9

Fjordkjøkken AS

Driver middagsproduksjon for merkevaren Fjordland. Hovedkontoret ligger på Varhaug i Rogaland.

Rondane Produksjon AS

Produserer frysetørret turmat for dagligvaremarkedet. Hovedkontoret ligger på Otta i Innlandet.

Investering i datterselskaper Eier/stemmandel
Animalia AS 66,0%
Curtis Wool Direct Holdings Ltd 87,5%
Fjordkjøkken AS 56,5%
Hå Rugeri AS 51,0%
Karasjok Slakteeiendom AS 66,0%
Kviamarka Eiendom AS 100,0%
Norfersk AS 100,0%
Noridane Consult A/S 35,0%
Noridane Foods AS 65,0%
Norilia AS 100,0%
Norsk Duroc AS 70,0%
Norsk Dyremat AS 100,0%
Biosirk Norge AS 67.0%
Prima Slakt AS 100.0%
Rondane Produksjon AS 60,0%
Telespor AS 79,18%/79,84%
Selskap eiet via datterselskap Eier/stemmandel
Madeco International A/S 100,0%
Noridane Foods A/S 100,0%
Noridane Consult A/S 35,0%
Norilia Nordic AS 51,0%
Scapo Hides AB 100,0%