Gå til innhold

Om oss

Nortura er en av Norges største matprodusenter

Nortura er bondens eget selskap og et samvirke som eies av 17 100 norske bønder. Vi har som formål å legge til rette for landbruk i hele Norge, slik at det produseres egg og kjøtt i alle landsdeler. Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget og på naturens premisser.

Bønder Foto Sporenstrek

Nortura er en stor industriaktør med over 30 produksjonsenheter og omlag 5 000 ansatte. Anleggene våre tar imot 350 000 tonn med kjøtt og egg hvert eneste år. De største varegruppene er egg, kalkun, kylling, svin, storfe og småfe som sau og geit.

De fleste kjenner oss gjennom Gilde og Prior, som er de største og mest kjente merkevarer våre. Vi er en stor leverandør til dagligvaremarkedet og maten vi produserer er tilstede i alle norske dagligvarekjeder. I tillegg er vi stor-leverandører til hoteller, restauranter, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner - og en betydelig leverandør av råvarer til annen kjøttindustri.

Vi eier en rekke datterselskaper som spesialiserer seg i å videreforedle restråstoffer som er til overs fra vår primære produksjon. Det som ikke egner seg til menneskemat går inn i vår sirkulære foredlingsøkonomi og blir blant annet til dyrefor, legemidler, høy-verdi proteintilskudd og bio-energi​​​​​.

Norturas omsetter årlig for om lag 26 milliarder kroner.