Gå til innhold

Etiske retningslinjer

Nortura må drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og overholde gjeldende lover og forskrifter.

Kontor Løren Maren og Nina

Formålet med våre etiske retningslinjer er å sikre at vi har et felles grunnlag i hele konsernet, på tvers av land og ulike kulturer, til å kunne vurdere hva som er rett og galt i gitte situasjoner.

Våre etiske retningslinjer beskriver forventninger, forpliktelser og krav til atferd. I tillegg skal det utøves forsiktighet, og omtanke i både beslutningstaking og handling for Nortura.