Gå til innhold

Våre produksjonssteder

Nortura har 31 små og store anlegg over hele landet - fra Karasjok i nord til Egersund i sør. 
Her foretas alt fra slakting til skjæring, videreforedling og pakking av kjøtt for distribusjon - samt pakking og foredling av egg.

Nord

Midt

Vest

Sør-vest

Øst