Gå til innhold

Likestilling og mangfold

Nortura er en stor arbeidsplass med mange ansatte og medarbeidere fra om lag 70 ulike nasjoner. Mangfold og likeverd er en del av vår hverdag og vi ønsker at alle skal få like muligheter basert på sine ferdigheter.  

Eggpakking 2 Foto Øivind Haug

Landbruket, slakterinæringen, og matproduksjonen er arbeidsplasser som fra gammelt av har vært dominert av menn, fordi det innebærer tungt fysisk arbeid. Slik har det også vært i Nortura, men mye er i endring takket være teknologi og en bransje i endring. 

En god kjønnsfordeling og mangfold blant ansatte er viktig for oss - det vil føre til bedre beslutninger og resultater, og mer bærekraftige løsninger. Derfor har det høy prioritet i Nortura å rekruttere flere kvinner og medarbeidere med ulike bakgrunner. Vi er opptatt av å gi alle like muligheter, fremme likestilling, utjevne forskjeller og legge til rette for mangfold. Vi arbeider for å hindre diskriminering, og sikrer grunnleggende rettigheter som permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi arbeider også for å tilrettelegge for personer med særskilte behov.

Rundt 25 prosent av medarbeiderne har sin opprinnelse fra andre land enn Norge, og som arbeidsgiver må vi også legge til rette for god integrering mellom alle ansatte. Vi tilbyr blant annet norskopplæring slik at alle skal kunne ha ett felles arbeidsspråk, noe som er med på å sikre god dialog og godt samarbeid. Ved flere anlegg gjennomføres det dessuten hvert eneste år ulike typer tiltak som gjør at også andre kulturer skal få plass i hverdagen, flere steder har vi internasjonale lunsjdager. 

Nortura er en multikulturell arbeidsplass med medarbeidere fra om lag 70 nasjoner