Gå til innhold

For ansatte

I Nortura bruker vi office 365. Det meste av informasjon kan du finne på yammer eller sharepoint. Begge deler er tilgjengelige som apper til telefon. Det er i sharpoint du vil finne for eksempel Personalhåndboken vår.

Hva er yammer? Hva er nytt intranett (sharepoint)?​
Yammer er en sosial plattform der du kan snakke med kollegaer og lese nyheter fra din arbeidsplass og Nortura sentralt. ​Yammer er Norturas nye kanal for internkommunikasjon. Yammer og Intranett er viktige steder for informasjon.​ Det er hovedkanalen for Norturas internkommunikasjon: Her finner du viktig informasjon fra konsernledelsen, dokumentmaler, personalhåndbok, ansatte-informasjon fra HR og IT med mer.​

Fast ansatte i Produksjon uten PC skal ha fått tilsendt en SMS med sin jobb epostadresse. Dersom du ikke har mottatt noen SMS, og er usikker på hva din jobb epostadresse er, kan du kontakte din nærmeste leder og høre om vedkommende kan undersøke. Alternativt kan du kontakte IT-brukerstøtte servicedesk@nortura.no eller Telefon: +47 32993620 (5x5).

Du kan når som helst endre eller tilbakestille passordet ditt selv. Det eneste du trenger er din jobb epostadressen og tilgang til telefonnummer registrert på deg som bruker. Instrukser om hvordan du tilbakestiller passordet ditt finner du i veiledningen som ligger i PDF over.

Om ditt nåværende telefonnummer ikke stemmer med den som er i systemet, er det sannsynligvis fordi du ikke har oppdatert dine personlige opplysninger i personalsystemet. Det du trenger å gjøre er: Ta kontakt med din nærmeste leder og informer om ditt nåværende telefonnummer, slik at det kan bli oppdatert i personalsystemet. Om det haster kan du ta kontakt med IT-brukerstøtte på telefon: +47 32993620 (5x5).slik at de får endret telefonnummeret midlertidig. MERK: Nummeret vil bli endret tilbake til det som er registrert på deg i personalsystemet kort tid etter at kundesenteret har endret på det. Det er derfor viktig at det nye telefonnummeret ditt blir oppdatert i personalsystemet.

Dersom du får beskjed om at kontoen din er blokkert må du ta kontakt med IT-brukerstøtte på telefon: +47 32993620 (5x5) slik at de kan åpne kontoen din igjen.

Alle fast ansatte i Nortura skal ha tilgang til nytt intranett og Yammer. Det gjelder også ansatte i produksjon uten egen PC. For å få tilgang til de nye kommunikasjonskanalene må man per i dag ha en Office365-lisens. Alle fast ansatte skal i utgangspunktet ha fått opprettet en epostadresse og fått tildelt en Office365-lisens, slik at de har tilgang. Det kan likevel være avvik som gjør at enkelte ikke får logget seg på. Dersom du er usikker på hva din jobb epostadresse er, kan du kontakte din nærmeste leder og høre om vedkommende kan undersøke. Alternativt kan du kontakte IT-brukerstøtte på servicedesk@nortura.no eller Telefon: +47 32993620 (5x5).

Per i dag har ikke midlertidige ansatte og innleide fått tildelt en office365-lisens. Det vil si at de i utgangspunktet ikke har tilgang til de nye kommunikasjonskanalene fra egen smarttelefon eller PC.

Nei. Etter første pålogging vil appen huske brukernavn og passord. Etter en lengre periode kan du bli bedt om å taste inn passord igjen.