Gå til innhold

Mat fra norske råvarer - det beste fra norsk natur

Vår tilnærming til bærekraft

Sau lam beite Foto Ringdal Grethe

Bonden er helt avhengig av naturen. Skal vi kunne produsere mat i generasjoner fremover, sier vi i Nortura at vi må gjøre det på naturens premisser.

Les mer

Friske dyr uten antibiotika

I Norge er vi så heldige at dyra våre er blant de friskeste i verden. For det kan vi blant annet takke flinke bønder gjennom mange generasjoner, samt strenge gårdsrutiner og regelverk. Og friske dyr trenger ikke antibiotika. Faktisk bruker norsk landbruk minst antibiotika i Europa.

Sirkulærøkonomi

Ull Foto Pål Engh

Å utnytte hele dyret er en vesentlig del av vårt tankesett og viktig i hele vår forretningsvirksomhet. Bedre ressursutnyttelse gir også produkter flere kan ha nytte og glede av.

Les mer...
Dialogmøte22

Vi inviterer til dialog; Kan kjøtt produseres bærekraftig?

Nortura presenterer ny bærekraftstrategi gjennom en serie av møter der vi ber om innspill til valg og prioriteringer. Slik skal vi stå bedre rustet til å finne stabile og bærekraftige løsninger for fremtidens kjøtt- og eggproduksjon.

Les mer...