Gå til innhold

Vår matproduksjon

Hver dag mottar vi tusenvis av dyr og millioner av egg fra bønder over hele landet. Kjernevirksomheten vår er slakting, skjæring og videreforedling av kjøtt for å forsyne det norske markedet med mat. Vi mottar, pakker og videreforedler også en stor mengde egg. 

Egg i hånd

1. Mottar egg og slakter dyr

Nortura er den eneste aktøren i landet som har mottaksplikt på kjøtt og egg. Det betyr at bøndene kan stole på at de kan levere til oss uansett hvor i landet de bor.

Erfarne og dyktige dyrebilsjåfører sørger for at dyr og egg blir fraktet fra gård til anlegg. Nortura har 12 slakterier som slakter firbeinte dyr og tre slakterier som slakter fjørfe. Utdanna slaktere gjennomfører slakteprosessen, hvor dyrevelferd er i fokus.

Nortura har også tre rugerier som produserer kyllinger. Dette er faktisk Norges største fødestuer! På slaktekyllingrugeriene ruges og klekkes daggamle kyllinger som skal leveres til slaktekyllingprodusentene. Prosessen med å ruge, skille ut ubefruktede egg, klekke og sortere kyllinger tar 22 dager, og foregår i teknisk avanserte maskiner som betjenes av faglig dyktige ansatte. Hele veien er god kvalitet og dyrevelferd i fokus.

I vår produksjon benyttes absolutt alle deler av dyret, ingenting kastes. Det som ikke blir til menneskemat eller dyrefôr blir til det vi kaller plussprodukter, som for eksempel ull og skinn.

Produksjon ansatt 5 Foto Øivind Haug

2. Skjæring av kjøtt og pakking av egg

Hos oss er det kjøttskjærere og andre spesialiserte fagarbeidere som lager fileter, biffer og produksjonskjøtt. Hele veien blir kjøttet kontrollert og kvalitetssjekket. I tillegg er hygiene og renhold i fokus. Hos oss blir hele dyret utnyttet. Det betyr at kjøttskjærerne skjærer ut hele kjøttstykker, men også marg og bein som brukes til kraftkoking, og kjøtt til pølser og kjøttdeig. 

Mattrygghet er noe mange tar for gitt, men for oss i Nortura er det noe av det viktigste vi jobber med. Norsk mat er verdens tryggeste, og slik vil vi fortsette å ha det. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å sikre trygg mat i alle ledd.

Nortura har tre eggpakkerier og et foredlingsanlegg for bearbeida eggprodukter. På pakkeriene blir eggene kvalitetssortert etter produksjonsform og størrelse. Egg som ikke går direkte ut til markedet, går til eggproduktfabrikken. På foredlingsfabrikken for egg blir det laget flere typer flytende produkter, slik som omelettmiks og vaffelrøre. Noen av eggene blir kokt og noen blir det laget vafler og pannekaker av.

Produksjon kyllingvinger Foto Øivind Haug

3. Foredling av kjøtt og egg

Noe av kjøttet beholdes som fileter, biffer eller koteletter. Andre deler av kjøttet går inn til videre produksjon og blir til andre matvarer som kjøttdeig, burgere, pålegg og pølser.

I denne delen av produksjon bruker vi nøye testede og gjennomarbeidede oppskrifter. Både for å lage klassikere som wienerpølser og kokt skinke, men også for å produsere spennende nyvinninger.


Eggpakking Foto Øivind Haug

4. Pakking av mat

Det siste som skjer før matvarene sendes videre til transport, er at de får riktig forpakning. Emballasjen til produktene ivaretar mange viktige funksjoner. Den skal blant annet opprettholde den gode kvaliteten på maten, beskytte råvarene mot forurensing og bevare holdbarheten. I tillegg skal den beskytte mot aromatap, lys og ha oksygen- og vanndampsbarriere. Emballasjen og produktene må også tåle transport og håndtering. Det er viktig at ikke emballasjen blir ødelagt slik at vi unngår unødvendig matsvinn.

Vi jobber hele tiden med å gjøre vår emballasje mer bærekraftig og å redusere bruk av plast.