Gå til innhold

Møt Nortura-bonden

Nortura er unike. Vi henter egg og dyr til slakt fra bønder i absolutt alle landsdeler - fra små og store gårder.  Du finner Nortura-bonden over hele Norge. Gårdene våre ligger spredt over hele landet og er tilpasset lokale produksjonsforhold.  

Bli kjent med Nortura-bonden – eier og råvareleverandør

Vi er Nortura. 17 100 profesjonelle bedriftseiere med støvlene på. Bokstavelig talt. Vi forsyner landet med egg, og kjøtt av småfe, storfe, gris og fjørfe.

Vi er bønder. Gårdene våre ligger der de alltid har gjort, over hele landet, med ulike produksjons- og klimavilkår. Vi dyrker jorda. Vi sår og høster. Vi sender sau på fjellet. Ku på beite. Innendørs roter grisen i strø- og aktivitetsmateriale og kyllingen bruser med fjæra i et torvbad. Vi utnytter de ressursene som bare kan bli mat via en husdyrmage.

Ingen av oss er like. Vi er 58-åringen som nylig bygget kyllinghus og 29-åringen som leverer lam med de beste slakteresultatene i landet. Vi er små og litt større, heltids- og deltidsbønder. Vi er mødre, fedre, døtre, sønner, kårfolk, fotballtrenere, sykepleiere og tillitsvalgte. Felles for oss alle er at vi driver ei næring som er tilpasset ressursgrunnlaget på hver enkelt gård.

Vi tar imot nye kalver, avliver en spedgris med hjerneskade, inseminerer kua, ringer dyrlegen fordi kua som nettopp kalva ikke vil reise seg. Vi står med arma inn i fødselskanalen til ei søye for å redde et lam. Vi har fostervann og skit på støvlene, på buksa og på nevene.

Gårdene våre har vært i familien i generasjoner, og solgt videre til neste generasjon i bedre stand enn da vi kjøpte selv. Hva er vel mer bærekraftig enn det? I takt med tida har vi endret og utviklet oss. Vi har effektivisert og modernisert. Tilpasset oss nye lover, regler og veiledere.

I Nortura er vi ikke bare råvareleverandører. Vi er også medlemmer og eiere. Kall gjerne selskapet vårt en «matgigant» om du vil. Men glem ikke at Nortura er bondens selskap, eid av oss som går i fjøset hver dag. Som står opp på natta når alarmen går. Som kjører traktor natta gjennom, for å høste det vinterfôret. Og som holder jord og tradisjonen i hevd. Vi lever i pakt og takt med naturen. Og vi er stolte av arbeidet vi legger ned.

Som du forstår har vi mer enn nok å gjøre på gården. Derfor har vi gått sammen og etablert samvirkebedriften Nortura, som kan ta seg av transport, slakting, viderefordeling og salg.


Samvirkemodellen

Ung bonde Foto Øivind Haug

Bondens eget selskap - et solidarisk samvirke

Les mer...

I Norge gresser det sau, geit og storfe langs kysten og på fjellet store deler av året. De bruker natur-ressursene rundt seg og produsere sunn og næringsrik menneskemat. Der forholdene er bedre egnet for kornproduksjon produseres det mer egg, kylling, kalkun og gris. Dette er dyr som spiser fôr basert på korn og som er mindre hardføre i norsk klima.