Gå til innhold

Verdens beste råvarer

Nortura produserer mat fra norske råvarer - rett fra fjell, enger, kyst og fjøs.

Norge har et variert landbruk over hele landet, og produktene våre kommer fra gårder med friske dyr med lite sykdommer. En restriktiv bruk av antibiotika på dyr gjør også at Norge er blant de landene med lavest forbruk av antibiotika i verden. I tillegg er mattrygghet noe av det viktigste vi i Nortura jobber med. Gjennom strenge rutiner, tilsyn, kontroller og systemer for sporbarhet jobber vi for at råvarene holder kvaliteten helt ut til forbrukerleddet. Kvaliteten på norsk mat er god. Kanskje er det verdens beste råvarer?


Våre merkevarer er en av de største brukerne av Nyt Norge-merket. Alle Nyt Norge produkter kommer fra råvareprodusenter som kan dokumentere at de bruker kvalitetssystemet i landbruket (KSL) som er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Mat fra naturen

Selv om vi kun har tre prosent dyrkbar mark i Norge, har vi store områder som egner seg perfekt for beitedyr. Gjennom dyra våre blir gress og beitemark verdifull mat for mennesker.