Gå til innhold

Terina selger hermetiserte ferdige retter og pålegg.

Mange av våre produkter er basert på tradisjonsrik festmat fra Trøndelag som også er lettvint og godt til hverdags. Innherredsodd, tørndersodd og snurring er alle populære matretter vi gjør så autentiske som mulig.

Terina snurring

Klassikeren vi elsker med ny og klimasmart emballasje

Totalt etterlater den nye kartongemballasjen opptil 80% lavere co2-utlipp* enn sammenlignbar emballasje.

Vi har endret emballasjen på norske Snurring fra metall til kartong. Produktets gode smak og kvalitet er den samme. Den nye Tetra Recart®-emballasjen er enklere å åpne, resirkulerbar, og mye bedre for miljøet.

Vi endrer emballasjen fra metall til kartong for å bidra til at Norge og norsk landbruk leverer på Paris-avtalen om redusert klimaavtrykk innen 2030. Klimasmart emballasje er et av flere tiltak vi jobber med.

Den nye kartongemballasjen resirkuleres på samme måte som melkekartongen – sammen med annet papp- og papiravfall. Kartongen inneholder også plast og aluminium for å bevare maten best mulig. På gjenvinningsanlegget separerer en vanntrommel pappfibrene fra plasten og aluminiumet, som kommer ut som separate komponenter som kan gjenbrukes til andre nyttige produkter.

69 % av kartongen består av pappfiber fra ansvarlig forvaltede skoger og andre kontrollerte kilder. Forest Stewardship Council® er en politisk uavhengig, ikke-profittdrevet organisasjon, som arbeider for et sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig skogbruk over hele verden.

69 % av kartongen er laget av fornybar, FSC-sertifisert pappråvare. I tillegg er den resirkulerbar når den kildesorteres sammen med papp og papiravfall. Kartongen er flatpakket når den transporteres inn til anlegget som pakker maten. Sammenlignet med rund metallemballasje, så reduserer flatpakket kartong antall biler med 9 av 10 ved inntransporten. Når kartongen er ferdig pakket, bidrar den firkantede formen til at man transporterer mindre luft på vei til butikkene. Det betyr færre biler på veien. I tillegg veier kartong betydelig mindre enn metall, som også bedrer transporteffektiviteten. *Beregnet av IFEU (Institute for Energy and Environmental Research), på vegne av Tetra Pak, Europeisk gjennomsnitt. Vi endrer emballasjen på Snurring fra metall til kartong. Produktets gode smak og kvalitet er den samme. Den nye Tetra Recart-emballasjen er enklere å åpne, resirkulerbar og mye bedre for miljøet. Kartongen er flatpakket når den transporteres inn til anlegget som pakker maten. Sammenlignet med rund metallemballasje, reduseres flatpakket kartong antall biler med 9 av 10 ved inntransporten. Når kartongen er ferdig pakket, bidrar den firkantede formen til at man transporterer mindre luft på vei til butikkene. Det betyr færre biler på veien. I tillegg veier kartong betydelig mindre enn metall, som også bedrer transporteffektiviteten. Derfor merker vi emballasjen med klimasmart.

69 % av kartongen er laget av fornybar, FSC-sertifisert pappråvare. I tillegg er den resirkulerbar når den kildesorteres sammen med papp og papiravfall. Kartongen er flatpakket når den transporteres inn til anlegget som pakker maten. Sammenlignet med rund metallemballasje, så reduserer flatpakket kartong antall biler med 9 av 10 ved inntransporten. Når kartongen er ferdig pakket, bidrar den firkantede formen til at man transporterer mindre luft på vei til butikkene. Det betyr færre biler på veien. I tillegg veier kartong betydelig mindre enn metall, som også bedrer transporteffektiviteten. Derfor merker vi emballasjen med klimasmart. *Beregnet av IFEU (Institute for Energy and Environmental Research), på vegne av Tetra Pak, Europeisk gjennomsnitt.