Gå til innhold

Nortura med i dyrevelferdsprogram for storfe

Nortura er med når det nasjonale dyrevelferdsprogrammet for storfe innføres fra 1. januar 2022. Dyrevelferdsprogrammet skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, samt ivareta dyrevelferd i norske storfebesetninger.

Stofe Nortura

Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet vil sammen med målrettet rådgiving fra veterinær skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon. For storfeprodusenter innebærer det et veterinærbesøk hver 16. måned.

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak programmet. Dermed er både Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe. Det omfatter ca. 99 prosent av alle storfe og ca. 93 prosent av alle besetninger. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder fra 1. januar 2022.

Veterinærbesøk – et sentralt element

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket.

I løpet av innrulleringsperioden skal alle storfebesetninger som omfattes av dyrevelferdsprogrammet ha gjennomført et veterinærbesøk, et såkalt DVP-besøk. Under besøket skal veterinæren gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og halthet.

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

For at man i størst mulig grad sikrer at kjøtt og melk kommer fra dyr som har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på dyrevelferdsbesøk ila de siste 16 måneder og/eller manglende lukking av avvik på dyrevelferdsbesøk innen oppsatt frist.

Det er derfor etablert en trekkordning med to nivåer for kjøtt og ett nivå for melk.

Se mer om Dyrevelferdsprogrammet på Animalia sin nettside (ekstern lenke)