Gå til innhold

Nortura legger frem en bærekraftstrategi for egg og kjøtt

På et dialogmøte med statsråd Espen Barth Eide og et bredt lag av interessegrupper la Nortura i dag frem en helhetlig strategi for en mer bærekraftig egg- og kjøttproduksjon i Norge.

Anne Marit Panengstuen og Cecilie Arnesen Hultmann no028479 Foto Yvonne Wilhelmsen

-Vår helhetlige bærekraftstrategi er en strukturert plan for vår bærekraftomstilling slik at vi skal kunne spise egg og kjøtt med god samvittighet også i fremtiden, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen

Nortura er som Norges største leverandør av egg og kjøtt, en viktig bidragsyter til at vi har vært tilnærmet selvforsynt med disse råvarene i Norge. For å ivareta selvforsyningsgraden og egget og kjøttets plass i kostholdet, krever det at vi reduserer klimagassutslipp og matsvinn, forsterker arbeidet med dyrevelferd, bidrar til biologisk mangfold og ser til at våre produkter produseres på grunnlag av landets naturressurser.

-Skal vi produsere mat for kommende generasjoner, må vi gjøre det på naturens premisser, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Norturas bærekraftstrategi viser hvordan selskapet mener at det er mulig å opprettholde dagens produksjon av egg og kjøtt, samtidig som man reduserer klimagassutslipp, tar vare på dyrene, bevarer naturmangfoldet og bidrar til et levende landbruk i hele landet.

- Vi føler oss trygge på at vi kan løse klimagassutslippene fra kjøttproduksjonen, men ser at en bærekraftig fremtid innebærer at vi som samfunn greier å løse viktige dilemmaer, sier Panengstuen, og legger til:

-Vi kan ikke legge en plan for bærekraftig matproduksjon alene, men må gjøre det med forskere, politikere, bønder, interessegrupper og forbrukere. Vi ønsker en dialog for å finne veien videre for en bærekraftig egg- og kjøttproduksjon.

Nortura skal i tiden fremover avholde en rekke dialogmøter der flere samarbeidspartnere får komme med innspill til våre valg og prioriteringer. Nortura mener at vi gjennom dialog står bedre rustet til å finne stabile og bærekraftige løsninger for kjøtt- og eggproduksjonen fremover.

Neste dialogmøte vil bli avholdt i september.

Bærekraftstrategien – «Mat på naturens premisser»

Bærekraftstrategien baserer seg på innsikter fra tilgjengelige vitenskapelige rapporter, forbrukerinnsikt, trendanalyser, spørreundersøkelser og fokusintervjuer med viktige interessenter.

Våre rapporter

Landskap3

Les mer...

Strategien er bygget på FNs rammeverk og 17 bærekraftsmål. Det er utviklet en vesentlighetsanalyse som identifiserer de viktigste tiltaksområdene for Norturas strategi. Analysen konkluderer med at de viktigste områdene for Nortura å prioritere frem mot 2030 er (1) Dyrevelferd, (2) Mattrygghet, (3) Matsikkerhet/Forsyning, (4) Rettferdig verdiskaping, (5) Dyrehelse/medisinbruk, (6) Klima og (7) Sporing og Åpenhet.

På bakgrunn av analysene har Nortura prioritert mål og tiltak frem mot 2030 og 2050. Planen kan lese i sin helhet i strategidokumentet.

Veien videre