Gå til innhold

-Arbeidet med dyrevelferd er en løpende oppgave

- Det er viktig at brudd på dyrevelferd både fanges opp og blir belyst. Nortura jobber kontinuerlige med dyrevelferd og har i dag en systematisk oppføling av produsenter gjennom flere systemer, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

TRINE HASVANG VAAG 20190206 6 6967771 Foto Håvard Simonsen
Trine Vaag i fjøs

NRK publiserte lørdag 5.juni en større nyhetsreportasje der det fremkommer flere alvorlige tilfeller av dårlig dyrevelferd hos norske grisebønder.  Bildene som publiseres i reportasjen er tatt av aktivister, som på nattestid har tatt seg ulovlig inn på et utvalg av gårder.

 - Å se bilder som dette gjør sterkt inntrykk. Besetningene NRK har vist bilder fra inneholder flere regelbrudd vi ikke kan stå inne for, men bildene gir heller ikke et representativt bilde av næringen. Myndighetenes tall, bransjevise registreringer og egne tall gir oss trygghet på de fleste norske svinebønder følger opp velferden til grisen, men arbeidet med dyrevelferd er en løpende oppgave vi alltid må prioritere på, sier hun og legger til:

-Blant besetningene NRK deler bilder fra var vi inne med tiltak i et flertall av besetningene før vi ble kjent med opptakene, de resterende besetningene er fulgt opp i etterkant. Vi er ikke kjent med at det foreligger avvik på noen av gårdene i dag, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Der Nortura varsles eller får indikasjoner på uregelmessigheter hos sine produsenter følges det opp med rådgivning. Dersom avvik likevel ikke lukkes vil bonden ikke få levere til Gilde og Nyt Norge-produkter, og bonden vil motta økonomiske sanksjoner. Hvis ikke bonden vil eller kan innfri god dyrevelferd vil vi hjelpe til at driften avsluttes.

-Vi tar avstand fra ethvert brudd på dyrevelferdsregelverket. Som varemottaker er vi nødt til å ha rutiner for fange opp og bistå bønder med å korrigere avvik i dyrevelferd.

Styrket arbeidet etter forrige dokumentar

De siste årene er det kommet på plass flere nye dyrevelfersdsordninger i Norge, som følge av arbeid fra politikernes, myndighetenes og landbrukets side. Dette skjer delvis som følge av NRKs forrige dokumentar om griseindustrien.

Blant annet er det etablert et dyrevelferdsprogram som innebærer at det de siste årene er gjennomført 3500 flere uavhengige veterinærbesøk på alle grisegårder som leverer til Nortura . Dette er besøk som kommer i tillegg til Norturas egne besøk og myndighetenes anmeldte og uanmeldte tilsyn.  

Etter «Griseindustriens hemmeligheter» i 2019 gikk Nortura også igjennom egne rutiner, og styrket sin egen oppfølging.  

  • Vi iverksatte i 2019 en tredjeparts revisjon gjennom DNV GL av Norturas system og rutiner for oppfølging av dyrevelferd hos bonde og slakteri.  
  • Vi har utviklet ny systematikk og nytt registreringsverktøy for dokumentasjon og oppfølging av dyrevelferd. 
  • Vi har satt i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med NMBU («universitetet i Ås») som skal fremme dyrevelferden til (slakte)grisen.  
  • Vi har utviklet en helt ny velferdsprotokoll til bruk i slaktegrisbesetninger.  
  • Til årsmøtet i år foreslås det nå endringer i Norturas vedtekter som skal gjøre det mulig å ekskludere medlemmer som følge av brudd på dyrevelferdslov og -bestemmelser.  
  • Og sist, men ikke minst har Nortura bidratt mye til at hele næringen har gått sammen om Dyrevelferdsprogrammet.  

- Arbeidet med dyrevelferd er et kontinuerlig arbeid som vi må fortsette å jobbe med i årene fremover. Vi har en nullvisjon for dårlig dyrevelferd, og et mål om at alle dyr skal ha det bra. Derfor er det viktig at brudd på dyrevelferd både fanges opp og blir belyst, sier Hasvang Vaag og legger til:

-Dette må skje gjennom myndighetenes tilsyn, industriens rådgivning og oppfølging samt en god indre selvjustis i næringen. Vi har et godt system i Norge, men vi må være åpne for kontinuerlige forbedringer i systemet vårt. Landbruket forandrer seg og forbrukernes forventninger til matproduksjonen forandrer seg. Det innebærer at aktørene som arbeider med dyrevelferd må være åpne for ytterligere forbedringer i dyrevelferdssystemene. 

Les mer her:

Slik jobber Nortura med dyrevelferd hos gris