Gå til innhold

Helse, miljø og sikkerhet. Trygt hjem fra jobb

Nortura er en av Norges største arbeidsplasser, og vi stiller store krav til helse, miljø og sikkerhet. Over 80 prosent av våre ansatte jobber i produksjonen, hvor arbeidet kan være fysisk krevende og risikofylt. Som IA-bedrift tar vi våre medarbeideres fysiske og psykiske helse på alvor, og vi gjør alt vi kan for å forebygge ulykker og arbeidsrelaterte ulykker.

Produksjon kylling Foto Øivind Haug

HMS-organisering

HMS del av ansvaret til alle ledere, støttet av hovedverneombud på alle lokasjoner og verneombud på alle avdelinger. HMS-koordinatorer representerer ledelsen i HMS-arbeidet, og er en pådriver for å arbeide systematisk og bidra til at vårt HMS styringssystem etterleves. Alle våre lokasjoner er også pålagt bedrifthelsetjeneste.

Risikoanalyser

Nortura har strenge krav til at alle arbeidsoperasjoner og utstyr skal risikovurderes før oppstart, og at man skal identifisere farer ved ordinær drift, montering, demontering, renhold, vedlikehold, reparasjoner, driftsforstyrrelser og tekniske problem. Risikovurdering er grunnmuren i vårt HMS-arbeid – og resultatene brukes til å prioritere og gjennomføre tiltak for å redusere risiko.

Vi har nullvisjon knyttet til personskader i virksomheten vår.

Opplæring

Alle våre medarbeidere skal få den opplæringen som er nødvendig for å utføre arbeidet på en sikker måte, og de skal gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer forbundet med det. Programmet «Trygg på jobben» gjennomføres for alle som arbeider i drift eller i en støttefunksjon i Nortura. Alle ledere, verneombud, tillitsvalgte og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg skal ha HMS-grunnopplæring som tilsvarer 40 timer. Det gjennomføres en årlig temabasert HMS-gjennomgang for operatører.