Gå til innhold

Våre forpliktelser

Våre forpliktelser skal sikre konkrete handlinger

Når vi i Nortura legger rammer og føringer for fremtidens matproduksjon gjør vi det med forankring i anerkjente bærekrafts-prinsipper. Vi har inngått mange forpliktelser som skal sikre at vår tilnærming og plan også ender opp i konkrete handlinger. Disse forpliktelsene er helt sentrale for at vi skal lykkes på lang sikt.

Måten vi produserer kjøtt og egg på vil kreve mer av oss enn tidligere. Krav om å ta ned klimagassutslipp fra landbruket og produksjon, krav til redusert matsvinn, krav til et forsterket arbeid med dyrevelferd og krav til bedre ivaretagelse av biologisk mangfold er noe av det vi møter. Matproduksjonen for kommende generasjoner må skje på naturens premisser - basert på det norske ressursgrunnlaget.

FNs bærekraftmål

Unge bønder Foto Øivind Haug

Norturas arbeid med Bærekraft er forankret i FNs bærekraftsmål.

Les mer...