Gå til innhold

Sirkulærøkonomi

Å utnytte hele dyret er en vesentlig del av vårt tankesett og  viktig i hele vår forretningsvirksomhet. Bedre ressursutnyttelse gir også produkter flere kan ha nytte og glede av. 

Ull fabrikkmedarbeider

Når Nortura tar imot husdyr fra hele Norge blir det meste mat til mennesker, men en betydelig del av det råstoffet vi får inn – hud og skinn, ull, innmat, blod og bein – gjenbrukes til andre formål. 

Full utnyttelse av råvarer er en viktig del av satsingen på bærekraft i Nortura, og vårt bidrag til en sirkulær økonomi er helt unik. Vi bruker innovasjon og teknologi for å ta alle deler av dyret i bruk i nye produkter og nye kretsløp. Slik gjør vi biprodukter som kunne vært avfall om til høykvalitetsprodukter, slik at vi skaper økt lønnsomhet for bonden og reduserer klimaavtrykket til matproduksjon. Riktig håndtert er altså såkalte bi-produkter et pluss, derfor bruker vi begrepet plussprodukter. 

I en sirkulær økonomi er samarbeid viktig for å finne nye bruksområder i nye verdikjeder. Vi har flere datterselskap som spesialiserer seg på videreforedling av råvarene våre. Datterselskapet Norilia er nærmet spesialisert på å ta ut verdien av disse gjennom nye bioprosesser, i nye produkter og i nye markeder. Vi eier også andre produksjonsenheter for produksjon av dyrefor, salg av ull eller vi samarbeider med andre aktører om biokull og biogass.  

Gjennom hele verdikjeden, fra råvarenes opprinnelse og helt frem til endelig produkt, har vi søkelys på kvalitet.

35%

Andelen restråstoff etter vår produksjon av mat, som videreforedles til det vi kaller «plussprodukter»

150 000

tonn med plussprodukter blir forvaltet av Norilia årlig.

70%

Norilia eksporterer til hele verden, 70% av omsetningen kommer fra eksport

Sirkulær uten tekst
Restråstoff Blir til plussprodukt
Hud og skinn Hud og skinn fra norske kuer som har fått godt stell på små gårder, selges til luksusmarkeder over hele verden. De blir blant annet brukt til å lage luksusvesker, belter, sko og møbler.
Ull Norsk ull fra sunne dyr på beite uten plantevernmidler, brukes i eksklusive garn så vel som i garn til produkter hvor man er ute etter slitestyrke og holdbarhet.
Restråstoff fra alle typer dyreslag Dette blir blant annet til næringsrik dyremat - fri for antibiotika og GMO.
Restråstoff fra svin, lam og storfé Svinebein, lammebein og storfesener som vi ikke har kultur for å spise i Norge, blir til delikatesser i andre land i for eksempel Afrika og Asia.
Restråstoff fra fjærfe og egg Fjærfe og egg og er egnet for mange anvendelser der protein, energi eller mineraltilskudd er av interesse. Som for eksempel i sportsernæring, kosttilskudd eller skjønnhetsprodukter. Eggeskall var tidligere et avfallsprodukt som var vanskelig å bli kvitt. Nå bidrar det til å løse alvorlige helseproblemer som kroniske sår som ikke vil gro. Fra fjørfe utvikles proteiner, mineraler og oljer som kan anvendes til kosttilskudd og skjønnhets- og velværeprodukter.
Biogass og biokull Restråstoff fra fjøs og dyrebiler blir til gjødsel, biogass og biokull gjennom forbrenningsanlegg og biogassanlegg.