Gå til innhold

Salt- og fettreduksjon

Nortura har signert Helsedepartementets intensjonsavtale om tilrettelegging for sunnere kosthold. Gjennom avtalen har vi forpliktet oss til å bidra til at innholdet av mettet fett og salt i det norske kostholdet går ned til anbefalt nivå. Intensjonsavtalens første avtaleperiode ble signert i desember 2016, og en ny og revidert avtale løper ut i 2025.

Gradvis saltreduksjon

Helsemyndighetene anbefaler at vi inntar maks fem gram salt per dag. Det er anslått at vi gjennomsnittlig spiser rundt 10 gram per dag, inkludert det vi salter selv under matlaging og ved spisebordet. Regjeringen har som mål at saltinntaket i befolkningen reduseres til syv g pr. dag innen 2025. Det langsiktige målet er fem gram salt per dag.

Omkring 75 prosent av saltet vi inntar kommer fra industrifremstilt mat. I Nortura har vi over lengre tid jobbet med å redusere saltinnholdet i mange av våre hverdagsprodukter. En gradvis reduksjon gjør at man lettere venner seg til mindre saltsmak, enn når forandringen skjer brått. Fra 2013 til 2022 reduserte vi innholdet av salt i produktene våre med rundt 30 prosent. Dette arbeidet vil fortsette til målet i ny intensjonsavtale er nådd.

Mindre fett i hverdagen

Fett er energitett, og helsemyndighetene anbefaler at vi spesielt reduserer inntaket av mettet fett i kostholdet. I dag inntar vi i snitt 14 energiprosent mettet fett. Målet i Intensjonsavtalen er at vi reduserer inntaket av mettet fett til 13 energiprosent innen 2025. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

For å få til dette jobber vi i Nortura kontinuerlig med å utvikle produkter med mindre fett, samtidig som vi skal ivareta den gode smaken. Fettinnholdet er alltid merket på emballasje-etiketten i gram fett per 100 gram vare, som en del av næringsdeklarasjonen. Der finner du også mengden mettet fett. Du vil se flere og flere nye produkter fra Nortura med mindre mettet fett framover.

Nøkkelhullet

Ledende på nøkkelhull

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for sunnere matvarer. Matvarer merket med nøkkelhull inneholder mer fiber og fullkorn, mindre fett og mettet fett, sukker og salt, sammenliknet med andre matvarer i samme kategori.

Nortura er en av produsentene som leverer flest nøkkelhullmerkede produkter til dagligvare. Vi har satt oss et ambisiøst mål om at 50 prosent av våre produkter skal være nøkkelhullmerket innen 2030, og vi er på god vei.