Gå til innhold

Produsert på en ansvarlig måte

Norturas produksjonsanlegg må drives på en måte som utnytter ressursene til fulle. Nortura arbeider for en biobasert sirkulærøkonomi i hele verdikjeden og skal i mange ledd redusere matsvinn og avfall.

FN 4 B

Å utnytte ressursene til det fulle betyr at vi jobber for smart drift og sirkulære verdikjeder med lavest mulig bruk av energi, minst mulig svinn og gjenbruk av ressurser. Råvarer som kommer inn til produksjon skal utnyttes slik at minst mulig går til spille: Vi kaller det å bruke hele dyret. Råstoff som ikke blir menneskemat blir til nye sidestrømmer som igjen blir til andre nyttig produkter. Nortura arbeider for en biobasert sirkulærøkonomi i hele verdikjeden og skal i mange ledd redusere matsvinn og avfall.

Redusere matsvinn fra egne anlegg med 80 % innen 2030

Delta i samarbeid for å redusere matsvinn ute hos kunder og forbrukere i tråd med FNs bærekraftsmål om 50% reduksjon innen 2030

Vi skal redusere andelen restavfall fra 60 prosent i dag til 25 prosent i 2030, og har en nullvisjon for restavfall innen 2050.

Vi skal fase ut bruken av jomfruelig fossil plast på produksjonsanleggene våre innen 2025.

100% av vår emballasje skal være designet for materialgjenvinning innen 2030.

Det skal jobbes kontinuerlig med reduksjon av emballasjemengde (materialvalg og overemballering)

I den grad det er mulig, skal emballasjen inneholde resirkulerte og/eller fornybare råvarer.

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med å produsere på en ansvarlig måte i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...