Gå til innhold

Plast og emballasje

Nortura jobber kontinuerlig med å gjøre emballasjen vår mer miljøvennlig, og har satt oss som mål at vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030. Vi har blant annet byttet ut deler av plasten på noen av våre produkter med ikke-fossile råvarer og benytter resirkulert plast av plastflasker i flere av våre produkter. Det sparer miljøet for CO2-utslipp.

Ulike produkter trenger ulik emballasje. Oppsummert består emballasjen til våre egg- og kjøttprodukter i dag i hovedsak av plast, fiber (papp og kartong) og metall (aluminium og blikk).

Emballasjen til produktene ivaretar mange viktige funksjoner. Den skal blant annet opprettholde den gode kvaliteten på maten, beskytte råvarene mot forurensing og bevare holdbarheten. I tillegg skal den beskytte mot aromatap, lys og ha oksygen- og vanndampsbarriere. Emballasjen og produktene må også tåle transport og håndtering. Det er viktig at ikke emballasjen blir ødelagt slik at unngår unødvendig matsvinn.

På mange av våre produkter er det plastemballasje som i dag ivaretar råvarene på best mulig måte. Men vi har et stort fokus på å begrense miljøpåvirkningen fra vår emballasje, og ser derfor stadig på alternative løsninger til plast. Og vi har allerede startet på arbeidet med å nå våre mål om at vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030. Vi har blant annet byttet ut deler av plasten på noen av våre produkter med ikke-fossile råvarer. Det sparer miljøet for CO2-utslipp. Vi benytter også resirkulert plast av plastflasker i flere av våre produkter. Vi har også gått fra runde hermetikkbokser i metall til firkantede fiberbaserte kartonger på flere langtidsholdbare produkter, noe som reduserer behovet for transport betraktelig. Det sparer også miljøet for CO2.

Nortura har tatt Plastløftet fra Grønt Punkt Norge. Dette løftet skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi gjennom å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Vi er ikke i mål og det gjenstår en del utfordringer. Men vi arbeider målrettet og investerer årlig i produktutvikling for å finne flere og bedre bærekraftige emballasjeløsninger. Arbeidet går langs disse fire aksene:

  1. Nortura skal ha materialgjenvinnbar emballasje: Når emballasjen er brukt skal den kunne samles inn og gå tilbake som resirkulert råvare til ny emballasje – i en sirkulær loop.
  1. Nortura skal bruke mer resirkulerte eller fornybare materialer inn i emballasjen: Der det er mulig skal Nortura bruke emballasje laget av resirkulert råvare.
  1. Nortura skal bruke emballasje som reduserer matsvinn: Holdbarheten til Norturas produkter skal ivaretas av emballasjen.
  1. Nortura skal ikke bruke mer emballasje enn nødvendig: Vi ser hele tiden på løsninger for å redusere størrelsen eller tykkelsen på eksisterende emballasje.

Hvorfor kutter vi ikke bare ut all plasten med en gang?

Det finnes rett og slett ikke så mange andre fullgode alternativer til emballasje av ferske kjøttprodukter i dag. Det er strenge krav til emballasje og mattrygghet, den må for eksempel ivareta krav til kvalitet og holdbarhet. Men heldigvis skjer det veldig mye utvikling på dette området! Vi jobber tett mot store internasjonale produsenter og våre leverandører for å finne nye og mer bærekraftige alternativer til emballasjen vår. Samtidig må vi også investere i nytt utstyr på våre anlegg slik at vi kan ta mer bærekraftige alternativer i bruk etter hvert som nye materialer og teknologi utvikles.