Gå til innhold

I nært samarbeid med andre

Mange av utfordringene vi står overfor, klarer vi ikke å løse alene. 

FN 6 B

Nært samarbeid med andre er en forutsetning for å utvikle helhetlige løsninger på bærekraftutfordringene. En forutsetning for at Nortura skal nå de ambisiøse bærekraftsmålene vi har satt, er at vi samarbeider bredt med andre i næringslivet, i landbruket, med myndigheter, forskning og i sivilsamfunnet.

Nortura deltar aktivt i FN Global Compact, og vi forplikter oss til å overholde de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv i vår virksomhet. Vi vil årlig rapportere på våre resultater i henhold til kravene i Communication on Progress

Nortura skal aktivt identifisere risiko for brudd på våre retningslinjer gjennom regel - messige revisjoner. Vi skal gjennomføre forbedringstiltak der det er nødvendig

Alle bedrifter som ønsker å levere varer og tjenester til Nortura, skal signere Norturas Supplier Code of Conduct, relatert til bærekraft.

Se alle våre mål og les mer om våre samarbeid med andre i vår bærekraftrapport.

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...