Gå til innhold

Partnerskap og samarbeid

Mange av utfordringene vi står overfor klarer vi ikke å løse alene. En forutsetning for å nå de ambisiøse bærekraftmålene vi har satt, er at vi samarbeider bredt med andre i næringslivet, i landbruket, med myndigheter, forskning og i sivilsamfunnet. 

Organisasjon Type År Tema Formål
UN Global Compact Medlemsbasert globalt bedriftsnettverk 2021 Overordnet bærekraft Globalt nettverk i regi av FN, prinsipper for hva som er bærekraftig business, prosjekter for å bidra til FNs bærekraftsmål.
FN Global Compact Norge Medlemsbasert nasjonalt bedriftsnettverk 2021 Overordnet bærekraft Nasjonalt nettverk av norske bedrifter som deltar i Global Compact globalt
Landbrukets Matallianse Partnerskap 2021 Overordnet bærekraft
NCE Heidner Bedriftsnettverk 2021 Innovasjon & forretningsutvikling
Klimasmart Landbruk Partnerskap Klima Prosjekt eid av aktørene i norsk landbruk for å samarbeide om å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk
Skift Bedriftsnettverk (NB vi er ikke medlemmer) 2021 Nasjonalt nettverk av bedrifter som jobber med løsninger i forhold til klima. Vi er invitert med til å skrive Skiftnotatet for mat- og landbruk som skisserer konkrete tiltak for å dreie norsk matproduksjon og landbruk over i en mer klimavennlig retning.
BBFAW Nordiske Sekretariat Rangering 2021 Dyrevelferd Rangering av husdyrprodusenters dyrevelferdresultater, basert på offentlig tilgjengelig (publisert) informasjon. Vi finansierer det nordiske kontoret, som gjennomfører rangeringen i Norge (sammen med KLF).
Mære Landbruksskole Partnerskap 2021 Overordnet bærekraft Ny modell for bærekraftig storfeproduksjon
Agritech Cluster Bedriftsnettverk 2021 Nyetablert - usikkert på hva fokus konkret vil være
Navn Tema Eier År Formål
Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn Matsvinn Myndighetene 2015 Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Initiativet skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til svinn av mat i Norge og fremme en bedre utnyttelse av maten. Nortura er forpliktet til å halvere matsvinn innen 2030.
Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Folkehelse & ernæring Myndighetene 2016 Avtalen har konkrete mål om et redusert inntak av salt (Saltpartnerskapet), tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen. Avtalen løper frem til 2025.
Plastløftet Plast Grønt Punkt Norge 2019 Initiativ for å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.
Grønnvaskingsplakaten Markedsføring Skift 2021 10 prinsipper for å sikre at bedriftens markedsføring er sann, ærlig og transparent og i tråd med det bedriften faktisk gjør og leverer.