Gå til innhold

Omsorg for mennesker og dyr

God dyrevelferd er en forutsetning for å jobbe med produksjon av egg og kjøtt. 

FN 5 B

Norturas bønder arbeider innenfor et regelverk som setter konkrete krav til hvordan dyr skal ha, og gjennom bærekraftstrategien setter vi mål til forbedringer for alle dyreslag. Nortura er også en mangfoldig og sosialt inkluderende arbeidsplass, med fokus på inkludering, mangfold og kompetanseheving. I tillegg har vi nullvisjon knyttet til personskader.

Vi skal ha flest mulig faste- og heltidsstillinger, og gode lønns- og arbeidsvilkår for alle våre ansatte

Vilkårene skal være like, uavhengig av alder, kjønn, legning og etnisitet. Utenlandske vikarer har like arbeidsvilkår og lønnsbetingelser som norske innleide og ansatte.

Vi har nullvisjon knyttet til personskader i virksomheten vår.

Vi skal ha 50 prosent kvinner i ledende stillinger og styrende organer

Nullvisjon knyttet til dårlig dyrevelferd i hele vår verdikjede.

90 % av våre anlegg skal ha oppnådd karakteren A i Etisk Regnskap innen 2025 og 100% innen 2030.

Alle våre produsenter skal være en del av bransjeetablerte dyrevelferdsprogrammer innen 2027.

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med "omsorg for mennesker og dyr" i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...