Gå til innhold

Matsvinn

Nortura har forpliktet seg til å halvere matsvinnet innen 2030, gjennom myndighetenes tilslutningserklæring. Vår ambisjon er imidlertid en høyere: en nullvisjon for matsvinn i egen virksomhet.

Hvert år kastes det mer enn 390 000 tonn fullt brukbar mat her i Norge. Det tilsvarer ca. 74 kg per innbygger. Rundt 20 % av dette stammer fra matindustrien. Det må matindustrien ta ansvar for å redusere, og vi har innrettet en vesentlig del av vår virksomhet på å utnytte restråstoff fra vår matproduksjon enda bedre, slik at vi bruker hele dyret. Sammen med en målsetting om å redusere matsvinnet fra industrien kan vi bidra til å forbedre vår påvirkning på naturen og klimaet.

I Nortura er det tre hovedkilder til matsvinn; råvaresvinn, feilproduksjoner og planleggingsfeil.

40% = råvaresvinn 40% = feilproduksjoner 20% = planleggingsfeil
Dette kalles fabrikksvinn, og inkluderer dyr med skader eller sykdom og svinn i kjøttkvernene eller råvarer som faller på gulvet. Dette kan for eksempel dreie seg om produkter med feil etikett, vakuumslipp eller spekemat med saltkrystallisering. Alle produktene våre lages basert på prognoser. Markedet krever et bredt produktsortiment, og noen produkter skal bare selges i visse kjeder – ofte også kun i visse perioder. Dette kan gjøre det utfordrende å planlegge riktig.

Omfattende tiltak

Alle de største produksjonsanleggene har også egne matsvinnansvarlige, som følger opp utviklingen. Fallarmer ved transportbåndene gjør at færre produkter faller på gulvet. Større grundighet når kjøttet tas ut av kvernene, gjør at mindre går til spille. Avskjær som tidligere er blitt kastet, brukes i andre ferdigmatprodukter. Kjøleteknikker gjør at kjøttet holder seg ferskt lenger, og dermed kan sendes ut i markedet når det er størst behov.

Nortura deltar aktivt i ulike næringssamarbeid for å få ned matsvinnet også i andre deler av verdikjeden – og gjennomfører hvert år en rekke tiltak for å oppnå dette. Det inkluderer blant annet satsing på ny teknologi for å forbedre produkters holdbarhet, bedre produktmerking ut til forbruker, bedre lukkemekanismer, og ikke minst samarbeid med kundene for å sikre produksjon i tråd med etterspørsel.

I stedet for å kaste

Der det likevel oppstår matsvinn har vi flere interne og eksterne tiltak for å sikre at maten blir spist og ikke kastet. Egne spesialutsalg tilknyttet hver fabrikk gjør det mulig for ansatte og eiere å kjøpe mat som ikke avsettes til det ordinære markedet til reduserte priser. I tillegg har Nortura hatt et langt samarbeid med Matsentralen over hele landet, og bidrar med mat som kommer vanskeligstilte over hele landet til gode. Vi samarbeider også med Too Good To Go, som hjelper selger restoverskudd til vanlige forbrukere gjennom en egen app.

I 2021 var matsvinnet til Nortura på 0,65 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på 41 prosent siden 2017, da matsvinnet lå på 1,07 prosent.