Gå til innhold

Mat på naturens premisser

Barske forhold og en røff natur gjør husdyrhold til Norges største og viktigste landbruksressurs. 

FN 2 B

Naturen og biologiske prosesser er grunnlaget for Norturas produksjon av mat, og gjennom en rekke tiltak skal vi sikre at det forblir sånn i generasjoner fremover. Vi må legge til rette for en klimavennlig industri og transport, og i tillegg må vi jobbe for å opprettholde og øke andelen husdyr på beite, med riktig beitetrykk og optimal sammensetning av dyreslag. Nortura har ansvar for at norske gårdsbruk kan fortsette å produsere mat i generasjoner som kommer, på en måte som styrker naturens mangfold.

Netto-klimanøytrale innen 2040 og klimapositive innen 2050

80% reduksjon i utslipp fra transport innen 2030

100% fornybar energi på våre anlegg innen 2025

30% reduksjon i utslipp av metan fra våre drøvtyggere innen 2030 og 50% innen 2050

Innen 2023 skal vi kartlegge vår påvirkning på naturmangfold og økosystemer gjennom verdikjeden, og legge frem en plan for hvordan vi skal være naturpositive gjennom hele verdikjeden.

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med "mat på naturens premisser" i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...