Gå til innhold

Fossilfri transport

Nortura har et betydelig transportbehov og tilbakelegger mange tusen kjørte kilometer årlig. Dette representerer en av våre største utslippskilder. 

Transportbehovet til Nortura knytter seg i hovedsak til lang- og tungtransport, både når det gjelder levende husdyr, eller andre produkter og råvarer. Utslippsreduksjonen vi har oppnådd til nå er primært et resultat av effektivisering av transport, særlig innenfor dyretransport. Vi inngår langsiktige strategiske avtaler med våre transportører for å nå målene. I dag finnes det dessverre ikke tilfredsstillende nullutslippsløsninger i dette markedet, men utviklingen skjer heldigvis raskt.

Nortura har satt som mål å redusere utslipp fra transport med 80 prosent innen 2030.

Første dyrebil på biogass

Norturas dyrebiler, som hittil har gått på diesel, skal fremover testes ut på biogass, og vurderes sammen med annet drivstoff som f.eks hydrogen eller elektrisk. Biogassen er fremstilt av husdyr-gjødsel, matavfall og slam fra renseanlegg. Første dyrebil ble satt i drift i juni 2021 og satsingen er i første omgang et pilotprosjekt i Rogaland.

Litra nullutslippskjøretøy

80% av vår transport er gjennomført av eksterne leverandører, og vi er avhengige av samarbeid for å nå våre nullutslippsmål. Derfor har vi inngått en langsiktig strategisk avtale med en av Norges største termoleverandører. Innen 2027 skal Litra frakte 60% av alt vårt gods med nullutslippskjøretøy, og vi skal være først ute når ny teknologi tilbys. Samarbeidet med Litra vil gi føringer for andre transportavtaler.