Gå til innhold

Klimautslipp fra fabrikk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Nortura har satt seg mål om å være klimanøytrale med netto nullutslipp fra vår produksjon innen 2040. De siste årene har vi hatt et betydelig fokus på overgang fra fossile til fornybare energikilder på våre fabrikker, og innen 2025 skal vi ha faset ut all fossil energi (fyringsolje, naturgass og propan). I tillegg jobber vi mye med effektivisering av produksjonsprosesser i daglig drift, som blant annet reduserer forbruk av energi.  

Produksjon pølser Foto Erik Burås

Utfasing av fossilt brennstoff i pølseproduksjon

Et kroneksempel på denne bærekraftsatsningen er Nortura Tønsberg, som er Norges største pølsefabrikk. En omfattende modernisering med innføring av ny teknologi, automatisering og datainnsamling om energibruk har gitt smartere drift. Resultatet er store energibesparelser og økt energigjenvinning. Fabrikken har også økt andelen biogass - samtidig redusert naturgassbruken. Biogassen stammer fra «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg, der lokale bønder leverer inn gjødsel, som omdannes til biogass. Slik blir hver 5. norske pølse produsert ved hjelp av
sirkulærøkonomi.