Gå til innhold

Forretningsetikk

Nortura vil drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og overholde gjeldende lover og forskrifter. Disse forpliktelsene er reflektert i våre etiske retningslinjer og etiske retningslinjer for leverandører.

Vi har ingen toleranse mot å tilby, gi, aksepterere, be om eller motta bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler. Vi arbeider for å unngå uetiske samarbeidspartnere og forhindre ulike former for misligheter.

Vi oppfordrer både interne og eksterne parter til å melde fra om det blir oppdaget noe bekymringsverdig knyttet til vår virksomhet.

Produksjon ansatt 6 Foto Øivind Haug

Etiske retningslinjer

Les mer...

Compliance i Nortura

I september 2021 ble compliance-funksjonen i Nortura etablert. Compliance-ansvarlig/Chief Compliance Officer’s mandat ble godkjent av styret i Nortura i juni 2022.

Kontor Løren Maren og Nina

Compliance-funksjonen skal være rettet mot å jobbe risikoreduserende i forhold til utvalgte lover og regler, kontraktsbestemmelser, å bidra til at virksomheten tar samfunnsansvar, forebygger korrupsjon, bekjemper arbeidskriminalitet og følger forretningsetikk (skikk og bruk).

Compliance-programmet er under etablering, og vil bygge på følgende komponenter:

  • En sterk og tydelig tone fra toppen
  • Regelverk innen etikk og integritet (etiske retningslinjer), også overfor tredjeparter.
  • Identifisering, evaluering og rapportering av compliance-risikoer
  • Et risikobasert system for aktsomhetsundersøkelser og integritetsundersøkelse av tredjeparter.
  • Opplæring og rådgivning
  • Varslingsordning
  • Oppfølging av uønskede hendelser, gransking og korrektive tiltak
  • Overvåking og kontroll