Gå til innhold

Et livskraftig landbruk

Nortura hovedformål er legge til rette for egg- og kjøttproduksjon i hele landet, med lokal matproduksjon i et land med spredt bosetting. 

FN 3 B

Vi skal bidra til at det er lønnsomt for bonden å produsere mat og sikre og industri-arbeidsplasser i distriktene. Som markedsregulator og samvirke må vi noen steder jobbe for å opprettholde et lønnsomt landbruk, andre steder må vi jobbe for å styrke og utvikle et bærekraftig og livskraftig jordbruk. Et av tiltakene er å sikre at bonden får godt betalt.

Norturas eiere skal få tilbake den til enhver tid tilgjengelige inntjening, etter at selskapet har sikret forsvarlig forretningsmessig utvikling for å ivareta selskapets posisjon for fremtiden.

Nortura skal jobbe for økt betalingsvillighet og pris på sunt, trygt og bærekraftig produsert norsk kjøtt og egg

Alle Norturas eiere skal ha en lønn de kan leve av, som er konkurransedyktig og står i forhold til verdiskapingen, andre sammenliknbare grupper i samfunnet og som bidrar til å rekruttere nye husdyrprodusenter til landbruket

Se alle våre mål og les mer om vårt arbeid med "et livskraftig landbruk" i vår bærekraftrapport

Storfe Foto Håvard Simonsen

Les mer...