Gå til innhold

UN Global Compact

Som den første norske landbruksbaserte matvareprodusenten har Nortura forpliktet seg til at vi skal drive vår forretning i tråd med FNs Global Compact ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Prinsippene omfatter blant annet vern av menneskerettigheter, ivaretakelse av miljø og anstendige arbeidsforhold samt korrupsjonsforebyggende arbeid.

Medlemsbedrifter forplikter seg til å følge FNs bærekrafts-prinsipper

UN Global Compacts er en global organisasjon med medlemsbedrifter over hele verden. Bedrifter og organisasjoner som tas opp som medlem forplikter seg til å følge FNs ti prinsipper for bærekraftig utvikling. Bedrifter må levere årlige bærekraftsrapporter der de svarer på hvordan deres arbeid med bærekraftsmålene og de ti prinsippene går. Selskapet har høsten 2022 nærmere 220 medlemsbedrifter i Norge og mer enn 11.000 medlemmene globalt.

Les mer på UN Global Compacts egne sider