Gå til innhold

Hvorfor velge norsk kjøtt?

Det spiller en rolle hvilket produkt du velger når du står i butikken. Hver dag jobber norske bønder for å sikre oss god, trygg og lokal mat. Det er mange gode grunner til å velge kjøtt fra Norge, her har vi samlet noen av de.

Storfe beite Foto Siw Sandberg Holter

Verdens friskeste dyr

I Norge er vi så heldige at dyra våre er blant de friskeste i verden. For det kan vi blant annet takke flinke bønder gjennom mange generasjoner – og strenge gårdsrutiner og regelverk.

Norsk landbruk bruker faktisk minst antibiotika i Europa. Dyrene får kun antibiotika når de trenger det på grunn av sykdom – aldri forebyggende! Dette er svært ulikt mange andre land, der antibiotika brukes som føre-var-medisin.

Norge har også rikelig med tilgang på friskt vann, noe som er mangelvare mange andre steder i verden.

Nortura Forde

Arbeidsplasser i hele landet

Norsk landbruk sørger for over 100.000 arbeidsplasser. Ved å ha jordbruksproduksjon i hele landet bidrar landbruket til å opprettholde og skape arbeidsplasser. Næringsmiddelindustrien er Norges største landbaserte industri og har hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn. Landbruket skaper store verdier for samfunnet og det norske fellesskapet. 

Vi i Nortura har over 5000 ansatte og kjøper dyr og egg fra bønder over hele Norge, samt tjenester fra hundrevis av store og små bedrifter. Vi er stolte over å skape mange trygge arbeidsplasser over hele landet og støtte verdiskapinga i Norge.

Gård og jorder

Opprettholder kulturlandskapet

Har du noen gang tenkt over hvem som sørger for at turstiene våre ikke gror igjen? Hvert år fra vår til høst, beiter geit, sau og lam over hele Norge i skog, hei og fjell og sørger for at vi blant annet kan gå på tur på ryddige turstier.

Norske bønder driver aktiv “landskapspleie”. Et levende og levedyktig norsk landbruk med en blanding av små og store gårdsbruk gjør at vi i landet vårt har grønne dalsider, fjorder og lever omkranset av åker, eng og gårder.

Norsk landbruk bevarer også det biologiske mangfoldet i naturen vår. Naturtypene i kulturlandskapet er blant de mest artsrike vi har i Norge. Dyr som beiter i utmark sikrer denne naturen!

Biogassbil Foto Moxey

Miljø og klima

Norsk landbruk tar miljøutfordringer på alvor. Ved å velge norsk kjøtt støtter du kortreist mat, som ikke har blitt fraktet “verden rundt”. 75% av storfekjøttet i Norge blir produsert i kombinasjon med melk, dette gjør at norsk storfe har lavere klimagassutslipp enn i resten av verden.

Norsk landbruk har også forpliktet seg til å være med å sikre en bærekraftig matproduksjon. Gjennom Klimakalkulatoren og prosjektet Klimasmart Landbruk tilrettelegger en samlet norsk næring for mer mat med lavere klimaavtrykk.

Matindustrien tar ansvar for å bli fossilfrie. Norges første kommersielle karbonfangstanlegg åpnet i august vegg i vegg med Nortura Rudshøgda. Alle våre anlegg skal bli 100% fossilfrie innen 2030. I juni fikk vi vår første dyrebil drevet på biogass på veien i juni.

Kylling bonde Foto Øivind Haug

Dyrevelferd

Det norske regelverket for dyrevelferd er blant verdens strengeste, sammen med det svenske. At mat er produsert i Norge er en garanti til forbruker om at produksjonen følger strenge krav til både dyrehelse og dyrevelferd.

Norge har mindre gårder og et mindre industrialisert landbruk enn i mange andre land. Kua beiter i minst to måneder i året, og sauen i minst fire. I tillegg er det pålagt med god plass både inne og ute når man bygger fjøs. Det er høy grad av sporbarhet gjennom hele verdikjeden, og krav til dyrevelferd blir fulgt opp hele veien. Slik kan vi være sikre på at norsk landbruk sørger for trygg mat.