Gå til innhold

Ansvarlig leverandørstyring

Som en betydelig innkjøper av varer og tjenester, skal Nortura videreføre våre mål for bærekraft i leverandørkjeden. Det betyr at vi skal sette krav til bedrifter som leverer produkter og tjenester til oss, overvåke påvirkning på bærekraft i leverandørkjeden – og sette i gang tiltak for å forbedre forhold hos våre leverandører og underleverandører. Alle som leverer tjenester til oss må signere vår Supplier Code of Conduct. Slik sikrer vi en ansvarlig leverandørkjede. Vi gjennomfører årlig risikoanalyser og revisjoner for å sikre at våre leverandører overholder de kravene vi har satt.

Etiske retninglinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer for leverandører omarbeides. Her finner du de gjeldende retningslinjene