Gå til innhold

Bærekraft i Nortura

Mat på naturens premisser

Bonden er helt avhengig av naturen. For oss er det derfor ingen motsetning mellom matproduksjon og bærekraft. Skal vi kunne produsere mat i generasjoner fremover, sier vi i Nortura at vi må gjøre det på naturens premisser. Dette er en forutsetning for vår evne til å produsere mat og vårt licence-to-operate for fremtiden.

30% reduksjon i utslipp av metan fra våre drøvtyggere innen 2030 og 50% innen 2050

100% fornybar energi på våre anlegg innen 2025

80% reduksjon i utslipp fra transport innen 2030

Vi går inn for å øke norskandelein i fôr opp mot 100% innen 2030

Redusere matsvinn fra egne anlegg med 80 % innen 2030

Innen 2025 skal vi redusere mengden mettet fett i produktene våre med 7 %, og saltmengden med 30 % (sammenlignet med 2015)

Alle våre anlegg skal ha oppnådd karakteren A i Etisk Regnskap innen 2030